Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Hier (link naar website https://www.scouting.nl/downloads/themas-en-projecten/projecten/continuiteit-groepen/toolkit-besturen/avond-2-structuur-organiseren/achtergronden-structuur/3683-landelijk-opvang-team) is meer te lezen over het landelijke opvangteam.